Informacje o usłudze

Celem usługi eduroam jest udostępnienie użytkownikom środowiska naukowego łatwego i bezpiecznego połączenia z siecią komputerową.

eduroam może korzystać każdy pracownik i student Politechniki Białostockiej posiadający uczelniane konto pocztowe w domenie @pb.edu.pl lub @student.pb.edu.pl.

Dostęp do sieci eduroam wymaga urządzenia zgodnego ze standardem 802.1x.

Dostęp do sieci można uzyskać na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą). Listę miejsc w Polsce, w których można skorzystać z sieci eduroam znajdzie Państwo na stronie www.eduroam.pl


eduroam jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA i jest skrótem od educational roaming – inicjatywy, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych. Usługa eduroam jest współtworzona przez wszystkie instytucje, które z niej korzystają.

Koordynacją budowy usługi eduroam w naszym regionie zajmuje się Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej