Informacje kontaktowe

Zapraszany do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z działaniem sieci eduroam w Politechnice Białostockiej.

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z informatykami wydziałowymi:

Wydział Informatyki
mgr inż. Konrad Kozłowski
ul. Wiejska 45A, pokój 217A
15-351 Białystok
tel. (85) 746-91-05
Wydział Elektryczny
dr inż. Piotr Kardasz
mgr inż. Grzegorz Kraszewski
ul. Wiejska 45D, pokój 101-105
15-351 Białystok
tel. (85) 746-93-77
Wydział Mechaniczny
inż. Wojciech Półtorak
mgr inż. Jan Bartoszewicz
ul. Wiejska 45C, pokój 629
15-351 Białystok
tel. 571-443-055, 797-995-913
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Tomasz Juszczuk
ul. Wiejska 45E, pokój 42A
15-351 Białystok
tel. 797-995-976
Wydział Architektury
inż. Wojciech Klim
ul. Oskara Sosnowskiego 11, pokój 302
15-893 Białystok
tel. (85) 746-99-05
Wydział Zarządzania
inż. Mariusz Zalewski
mgr inż. Aleksy Karpiuk
Bogdan Jakimowicz
ul. Ojca Tarasiuka 2, pokój 109 KB
16-001 Kleosin
tel. (85) 746-98-86, 746-98-61, 746-74-75

Jeśli nie uda się Państwu rozwiązać problemu na wydziale, wówczas prosimy o kontakt:

W sprawie dostępu do sieci eduroam dla pracowników PB
inż. Marcin Walejewski
tel. (85) 746-91-52
tel. (85) 746-97-57
Centrum Komputerowych Sieci Rozległych
Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45A, pokój 041
15-351 Białystok
W sprawie dostępu do sieci eduroam dla studentów PB
Marcin Kiełbowicz
tel. (85) 746-70-77
Uczelniane Centrum Informatyczne
Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45A, pokój 022B
15-351 Białystok