Windows 8

Konfiguracja eduroam w systemie Windows 8 przy użyciu systemowego kreatora konfiguracji sieci.

1. W systemie operacyjnym Windows 8 dostęp do panelu sterowania uzyskujemy w następujący sposób:

a) z poziomu kafelkowego interfejsu systemu, który ładuje się domyślnie po starcie systemu, wybieramy prawy klawisz myszy, a następnie „Wszystkie aplikacje”. Z menu aplikacje wybieramy interesujący nas aplet.1

b) w przypadku korzystania z klasycznego wyglądu pulpitu wywołujemy skrót klawiszowy „WIN+R” i w okienku „Uruchamianie” wpisujemy frazę „control panel”. Operacje potwierdzamy klawiszem enter.1_b

2. W Panelu sterowania wywołujemy opcje „Centrum sieci i udostępniania”. Następnie w celu zmiany ustawień sieciowych klikamy na funkcje „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”.2

3. W celu stworzenia nowego profilu sieciowego w oknie „Wybierz opcję połączenia” należy kliknąć „Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową”.3

4. Informacje o sieci bezprzewodowej wprowadzamy według poniższego schematu.4

5. W oknie „Pomyślnie oddano: eduroam” wybieramy funkcję „Zmień ustawienia połączenia”.5

6. W aplecie „eduroam – Właściwości sieci bezprzewodowej” przechodzimy do zakładki „Zabezpieczenia”. W polu „Wybierz metodę uwierzytelniania sieci” wskazujemy „Microsoft: Chroniony protokół EAP (PEAP)” i klikamy przycisk „Ustawienia”.6

7. W wywołanym oknie „Właściwości chronionego protokołu EAP” przechodzimy do sekcji „Wybierz metodę uwierzytelniania” i klikamy przycisk „Konfiguruj”.7

8. Wyświetli się okno „Właściwości protokołu EAP MSCHAPv2” zaprezentowane na obrazku poniżej. Należy się upewnić czy opcja „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła(oraz domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows” jest odznaczona. Domyślnie wspomniana funkcja jest wyłączona. Całą operację zatwierdzamy poprzez nacisnięcie klawisza „OK”.8

9. Następuje powrót do okna „Właściwości chronionego protokołu EAP”, gdzie dodatkowo odznaczamy opcję „Sprawdź tożsamość serwera, weryfikując certyfikat”. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy klawiszem „OK”.9

10. Wyświetli się okno „eduroam – Właściwości sieci bezprzewodowej”. Wybieramy pole „Ustawienia zaawansowane”. Na karcie „Ustawienia 802.1x” uaktywniamy opcję „Określ tryb uwierzytelniania” i z rozwijalnego menu wybieramy „Uwierzytelnianie użytkownika”.10

11. Przy pierwszym połączeniu z siecią bezprzewodową o nazwie „eduroam” wyświetli się okno, w którym należy podać swój służbowy adres e-mail oraz hasło do niego.11