Blackberry

Blackberry 10

BB10.3.2_part1
Uwaga: konfigurację połączenia z siecią eduroam należy przeprowadzić będąc w zasięgu tej sieci.
Należy należy wejść do ustawień Wi-Fi. Po chwili zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci bezprzewodowych. Należy wybrać sieć o nazwie „eduroam”
BB10.3.2_part2
Należy podać swoją nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie wybrać „Opcje zaawansowane”. W pozycji „Wewnętrzne zabezpieczenia” należy wybrać MSCHAPv2 i na dole ekranu włączyć opcję „Zezwalaj na przekazywanie punktu dostępowego. Następnie w prawym górnym rogu ekranu wybrać „Połącz”