Android

android1
Uwaga: konfigurację połączenia z siecią eduroam należy przeprowadzić będąc w zasięgu tej sieci.
Należy uruchomić program „Ustawienia”
android2
W zakładce „Połączenia sieciowe” należy włączyć obsługę sieci bezprzewodowych (jeśli jest wyłączona)
android3
Po chwili zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci bezprzewodowych. Należy wybrać sieć o nazwie „eduroam”
android5
Zostanie wyświetlone okno konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej eduroam. Należy uzupełnić pola:
Metoda EAP: PEAP
Etap 2 uwierzytelniania: MSCHAPv2
Tożsamość: pełny adres e-mail, np. j.kowalski@pb.edu.pl
Wprowadź hasło: hasło do konta pocztowego podanego powyżej 
Wybrać opcję „Połącz”
android6
Jeśli wszystkie ustawienia zostały podane poprawnie, urządzenie połączy się z siecią eduroam