Mapa zasięgu

Mapa zasięgu sieci eduroam w Politechnice Białostockiej


Lokalizacje dostępu do sieci eduroam w Politechnice Białostockiej

  • Wydział Informatyki – ul. Wiejska 45A
  • Wydział Mechaniczny – ul. Wiejska 45C
  • Wydział Elektryczny – ul. Wiejska 45D
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – ul. Wiejska 45E
  • Wydział Architektury – ul. Oskara Sosnowskiego 11
  • Wydział Zarządzania – Kleosin, ul. Ojca Tarasiuka 2
  • Centrum Nowoczesnego Kształcenia – ul. Zwierzyniecka 16
  • INNO-EKO-TECH
  • Ośrodek wypoczynkowy „Dwór Mejera” – Hołny Mejera 3a